Övningar för skolan

Här hittar du övningar för övergripande batterikunskap och allt ni behöver veta för att komma igång och arbeta med filmen. Välj själv om ni vill genomföra alla övningar eller bara det avslutande uppdraget som handlar om att ta fram filmen.

Frivilliga övningar

Övningarna är indelade i fem fristående avsnitt – Värm upp, Undersök, Diskutera, Insändare och Tävlingen. Dessutom kan eleverna testa sina kunskaper med Quiz. Det går att påbörja filmarbetet utan att genomföra några av de andra avsnitten. Övningsmomenten påverkar inte juryns bedömning, men vi tror att större kunskap om batterier och fördelarna med laddningsbara batterier gör att eleverna kan ta sig an uppgiften på ett bättre sätt.

Koppling till kursplaner

Alla övningar på The Battery Challenge kopplas till ämnes- och kursplaner för årskurs 7-9 och gymnasiet. Övningarna faller inom ramen för undervisningen om hållbar utveckling och du kan välja att arbeta ämnesintegrerat eller kopplat specifikt till dina ämnen inom till exempel bild, biologi, fysik, kemi, mediekommunikation, svenska och teknik. Se koppling till kursplaner för de olika övningarna:

Koppling till kursplaner för årskurs 7-9

Koppling till ämnes- och kursplaner för gymnasiet

Sant eller falskt (10 minuter)

Syftet med övningen är att du blir medveten om skillnaden mellan engångsbatterier och uppladdningsbara batterier. Du får ta ställning till om nedanstående påståenden är sanna eller falska.

Övningen kan genomföras i helklass i form av handuppräckning eller heta-stolen. Ett alternativ är att göra övningen med digitala verktyg som Socrative eller Mentimeter, vilket är en bra metod för att åskådliggöra förkunskaper, fördjupa diskussionen och skapa aktivitet.

Vilka påståenden är sanna eller falska?

 1. Varje år förbrukas cirka 90 miljoner alkaliska engångsbatterier i Sverige.
 2. Idag återvinns 80 procent av alla batterier.
 3. Ett engångsbatteri går att ladda.
 4. Laddningsbara batterier har längre livslängd än engångsbatterier.
 5. Laddningsbara batterier är alltid laddade när man köper dom.
 6. Genom att välja engångsbatterier framför laddningsbara batterier sparar vi på våra resurser och minskar batteriavfallet.
 7. Laddningsbara batterier är billigare än engångsbatterier.

Facit

Varje år förbrukas cirka 90 miljoner alkaliska engångsbatterier i Sverige.

Rätt. Förbrukningen är mycket hög.

Idag återvinns 80 procent av alla batterier.

Fel. Idag återvinner vi cirka 65 procent av alla batterier som konsumeras i Sverige.

Ett engångsbatteri går att ladda.

Fel. Engångsbatterier är inte konstruerade för att återuppladdas.

Laddningsbara batterier har längre livslängd än engångsbatterier.

Rätt. Den största skillnaden mellan engångsbatterier och laddningsbara batterier är livslängden. Livslängd brukar uttryckas i antal upp- och urladdningscykler och är därför inte användbart på engångsbatterier.

Laddningsbara batterier är alltid laddade när man köper dom.

Rätt. Laddningsbara batterier är alltid laddade. Så var det inte tidigare, men utvecklingen har gått framåt.

Genom att välja engångsbatterier framför laddningsbara batterier sparar vi på våra resurser och minskar batteriavfallet.

Fel. Genom att använda laddningsbara batterier sparar vi på våra resurser och minskar batteriavfallet.

Laddningsbara batterier är billigare än engångsbatterier.

Rätt. Eftersom laddningsbara batterier i teorin kan laddas om upp till 1 000 gånger blir priset per batteri lägre för konsumenten i längden.

Kunskap om batterier (40-80 minuter)

Syftet med övningen är att du får en ökad kunskap om batterier, hur de fungerar och hur de används. Börja med att titta på filmen How Batteries work.

Arbeta i grupper och sök svaren på frågorna. Avsluta med att presentera svaren i helklass.

Grupp 1

 • Ge exempel på uppfinningar som innehåller batterier och hur dessa uppfinningar har förändrat våra levnadsvillkor.
 • Var finns det batterier hemma hos er?

 

Grupp 2

 • Hur fungerar ett batteri?
 • Vad heter de negativt laddade partiklarna i ett batteri?

 

Grupp 3

 • Vilka ämnen finns i ett batteri?
 • Vilka ämnen i ett batteri är miljöfarliga?

 

Grupp 4

 • Vilka fördelar och nackdelar finns det med laddningsbara batterier jämfört med engångsbatterier?
 • Hur skulle en övergång till laddningsbara batterier påverka mängden batterier som återvinns?

 

För mer faktaunderlag till arbetet hänvisar vi till följande webbsidor:

The Battery Challenge faktasida

Batteriföreningen

Batteriåtervinningen

El-Kretsen Om producentansvaret

Diskutera och reflektera (40 minuter)

Syftet med övningen är att du fördjupar dina kunskaper om laddningsbara batterier och engångsbatterier genom att tillsammans med andra diskutera och reflektera kring olika frågeställningar.

Genomför övningen i helklass eller i mindre grupper.

Frågeställningar för diskussion och reflektion

 • Hur påverkas naturen av att batterier slängs i naturen? Vilka konsekvenser kan det få?
 • Vad händer med djurlivet om vi slänger batterier i naturen? Resonera utifrån följande begrepp: näringskedjan, tungmetaller, giftiga ämnen, mat, kol, etcetera.
 • Borde engångsbatterier förbjudas? Förklara.
 • Hur kan vi uppmuntra människor att använda laddningsbara batterier framför engångsbatterier?
 • Hur ser framtidens återvinning ut? Kommer den att se annorlunda ut mot dagens återvinning?
 • Spelar det egentligen någon roll att just du försöker verka för hållbar utveckling även om många andra inte gör det?

För mer informations- och faktaunderlag till arbetet med gruppuppgifterna hänvisar vi till följande webbsidor:

The Battery Challenge faktasida

Batteriföreningen

Batteriåtervinningen

El-Kretsen Om producentansvaret

Skriv en insändare (40-60 min)

Syftet med övningen är att du får använda dina kunskaper om batterier, välja argument och övertyga läsare i en kort text. Målet är att med dina kunskaper om engångsbatterier och laddningsbara batterier övertyga andra att göra bättre val för miljön.

Tjäna extra röster till ditt tävlingsbidrag

Lämna in din text via formuläret för att få dina extra röster.  Texten får vara minst 1000 tecken och max 2500 tecken. Max en text per tävlingsbidrag och deadline för att skicka in din insändare är 15 november. Formulär för att skicka in din insändare.

Uppgift

Skriv en kort insändare om fördelar med att övergå till laddningsbara batterier. Tänk igenom vad du vet om batterier, konsumtion och miljöpåverkan. Fråga dig vad som är viktigt och vad du vill förmedla till andra människor.

Hjälp att komma igång

Här är fyra exempel på meningar du kan använda för att komma igång.

 • Fördelarna med att använda laddningsbara batterier framför engångsbatterier är många, exempelvis…
 • Har du tänkt på var alla engångsbatterier tar vägen? Det är nämligen så att…
 • Genom att välja laddningsbara batterier stödjer du flera av de globala målen som världens ledare har enats om. Hållbara konsumtion och produktion är…
 • Engångsgrillar, engångskoppar och engångsbatterier hör till gårdagen. En ny generation…

Tips för din text

Snabbstart

Om du vill komma igång direkt kan du följa snabbmallens fyra punkter.

 • Bestäm vad du vill säga med din text.
 • Ta fram dina bästa argument.
 • Bemöt tänkbara motargument.
 • Hitta en avslutande uppmaning.

Tips för att skriva en bra insändare

Insändare är korta och uttrycker ofta en åsikt.

Vad vill du uppnå?

Tänk på för vem du skriver och hur vill du påverka. Svaret på frågan styr hur du utformar din text.

Skriv kortfattat

Skriv kortfattat och sakligt. Använd inte mer än 2500 tecken (cirka 350 ord).

Fånga läsaren

Börja med det viktigaste. Förklara vad som är problemet så att läsaren rycks med.

Ge en bakgrund

Skriv så att den som inte är insatt i frågan förstår vad du menar och förklara svåra uttryck. En metod är att skriva ner några frågor och se till att den som läser insändaren får svar på frågorna i texten.

Exempelvis:

 • Vilka berörs av det du skriver om?
 • Vilka konsekvenser kan problemet få?
 • Hur löser man problemet och vem tycker du ska lösa det?

Testa din insändare

Läs igenom texten högt för att upptäcka felstavningar och för långa meningar. Be även någon annan läsa din text.

Tävla med film (> 120 minuter)

Syftet med tävlingen är att du får använda dina kunskaper om laddningsbara batterier för att skapa en film som påverkar andra att välja ett mer hållbart alternativ. Filmen kan utformas på många olika sätt, exempelvis kan den fokusera på att väcka uppmärksamhet kring fördelarna med att använda laddningsbara batterier.

Förberedelser

Bli insatt i ämnet och skaffa kunskaper genom att först göra andra övningar som finns på sajten:

 • Värm upp
 • Undersök
 • Diskutera
 • Skriv insändare

 

Gör så här

Steg 1

Planera vad du vill berätta i din film och hur den ska inspirera fler att övergå till laddningsbara batterier. Läs våra tips på hur du skapar en bra film.

Tänk på målgruppen. Det är värt att fundera på vem din film vänder sig till. Vissa ord eller uttryck kanske inte passar för en äldre respektive yngre publik.

Du ansvarar själv för att inte använda eller på något annat sätt göra intrång i upphovsskyddat material. Skapa din egen musik eller hitta så kallad ”royaltyfri” musik.

Steg 2 

Kom på ett kreativt namn på filmen som är enkelt att sprida vidare. Du använder även namnet när du skickar in tävlingsbidraget till The Battery Challenge.

Steg 3 

Skapa filmen och publicera den på Youtube eller Vimeo.

Steg 4 

Använd Youtube- eller Vimeolänken till filmklippet för att skicka in bidraget till The Battery Challenge. Skicka in ditt bidrag här.

Testa dina batterikunskaper

Vad vet du om batterier? Quizet ger möjlighet att testa sina kunskaper om hur batterier fungerar och vad de innehåller, skillnaderna mellan engångsbatterier och laddningsbara batterier, återvinnings- och hållbarhetsfrågor.

Klicka på Starta quiz för att testa batterikunskaperna.

Vem skapade det första batteriet?

 • Alessandro Volta
 • Alessandro Altobelli
 • Wolfgang Duracell

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?