Batteriet – en 200 år gammal uppfinning

Den italienske fysikern Alessandro Volta utvecklade det första elektroniska batteriet 1799, även kallad Voltas stapel. För första gången kunde man nu skapa kontinuerlig elektrisk ström. Men hur fungerar egentligen ett batteri? Det ska vi reda ut här! Ett batteri är ett stängt system som på kemisk väg lagrar energi och omvandlar den till elektrisk energi. Utan batterier skulle du inte kunna använda din smarta telefon eller byta kanal på TV:n utan att resa dig upp från soffan. Men vi tar det från början!

Allt börjar med atomer

Fakta #1

Allt börjar med atomer

Allt i världen består av atomer, atomerna har kärnor och runt dessa snurrar elektroner.

Allt börjar med atomer

Fakta #1

Allt börjar med atomer

Allt i världen består av atomer, atomerna har kärnor och runt dessa snurrar elektroner.

Elektronerna har negativ laddning och när de rör sig från atom till atom uppstår en elektrisk ström. I en atom finns tre olika partiklar: protoner, som är positivt laddade, neutroner som saknar laddning och elektroner som kretsar kring kärnan och är negativt laddade. En atom är neutral om antal protoner och elektroner är lika. En laddad atom kallas jon – jonerna leder ström inuti batteriet.

Tillbaka till Batterifakta
Så funkar batteriet

Fakta #2

Så funkar batteriet

Vid batteriets minuspol finns ett överskott på elektroner och vid pluspolen ett underskott.

Så funkar batteriet

Fakta #2

Så funkar batteriet

Vid batteriets minuspol finns ett överskott på elektroner och vid pluspolen ett underskott.

Elektronerna rör sig genom en krets, till exempel via en lampa, från minuspolen till pluspolen – den här rörelsen ger energi som får lampan att lysa.

Inuti batteriet går elektronerna från plus till minus. I batteriet används kemisk energi för att transportera elektroner från pluspolen (tillbaka) till minuspolen, det gör att elektronerna är redo att gå genom en krets igen. Detta fortsätter tills den kemiska energin i batteriet har tagit slut.

Tillbaka till Batterifakta
Vad innehåller ett batteri?

Fakta #3

Vad innehåller ett batteri?

Batterier innehåller en mängd olika ämnen.

Vad innehåller ett batteri?

Fakta #3

Vad innehåller ett batteri?

Batterier innehåller en mängd olika ämnen.

Exempel på ämnen du hittar i ett batteri är mangandioxid, järn, zink, kol, klor, tenn, nickel, koppar, salmiak och svavelsyra. Miljöfarliga ämnen som finns i batterier är kadmium, kvicksilver och bly. Till skillnad från andra grundämnen bryts tungmetaller inte ner. Slänger du ett batteri i soporna går tungmetallen ut i luften när soporna bränns, och vidare in i ekosystemet till djur och natur. Kastar man batterier i naturen börjar de läcka efter en tid vilket gör att tungmetallerna sprids.

Tillbaka till Batterifakta
Självurladdning

Fakta #4

Självurladdning

Batterier har en egenskap som kallas självurladdning.

Självurladdning

Fakta #4

Självurladdning

Batterier har en egenskap som kallas självurladdning.

Det innebär att de så småningom tar slut även om de inte är inkopplade till någon apparat. Det är självurladdningen som gör att engångsbatterier har ett utgångsdatum och att laddningsbara batterier behöver underhållsladdas. Laddningsbara batterier har en låg självurladdning, vilket innebär att de kan förladdas vid tillverkning. Om man förvarar batterier i kylskåp minskar självurladdningen

Tillbaka till Batterifakta
Laddningsbara batterier

Fakta #5

Laddningsbara batterier

Visste du att laddningsbara batterier kan laddas om upp till 1000 gånger!

Laddningsbara batterier

Fakta #5

Laddningsbara batterier

Visste du att laddningsbara batterier kan laddas om upp till 1000 gånger!

Det innebär med andra ord att de har mindre negativ miljöpåverkan än engångsbatterier, som slängs direkt efter första användningen. Eftersom dagens laddningsbara batterier har låg självurladdning kan de laddas upp vid tillverkning och användas direkt efter köpet – precis som engångsbatterier.

  • Om vi använder fler laddningsbara batterier sparar vi på våra resurser
  • Laddningsbara batterier kan laddas om upp till 1 000 gånger
  • Väljer du laddningsbara batterier framför engångsbatterier kan du spara pengar
  • Övergår vi till laddningsbara batterier kan vi minska batteriavfallet
  • Ett laddningsbart batteri är idag laddat när du köper det
Tillbaka till Batterifakta
Engångsbatterier

Fakta #6

Engångsbatterier

Precis som namnet avslöjar kan engångsbatterier endast användas en gång.

Engångsbatterier

Fakta #6

Engångsbatterier

Precis som namnet avslöjar kan engångsbatterier endast användas en gång.

När all metall har oxiderat går det inte att backa processen och dra nytta av batteriet en gång till. Engångsbatterier är inte konstruerade för att återuppladdas. Tvärtom kan de börja läcka eller i värsta fall explodera om man försöker. Engångsbatterier tillverkas så att de kan ge en viss laddning vid en viss spänning. Hur stor laddningen är beror på vad batteriet innehåller och naturligtvis på storleken på batteriet. Det finns en mängd olika sorters engångsbatterier – vi kommer att fördjupa oss i den vanligaste sorten.

Tillbaka till Batterifakta
Alkaliska batterier

Fakta #7

Alkaliska batterier

Alkaliska batterier är de vanligaste engångsbatterierna – de kallas även hushållsbatterier.

Alkaliska batterier

Fakta #7

Alkaliska batterier

Alkaliska batterier är de vanligaste engångsbatterierna – de kallas även hushållsbatterier.

Det förbrukas cirka 90 miljoner alkaliska engångsbatterier i Sverige varje år. De är miljöanpassade och helt fria från tungmetallerna kvicksilver, kadium och bly. De kan vara runda, fyrkantiga eller stavformade, men gemensamt för samtliga är att de inte går att ladda upp igen. De används på många platser i hemmet såsom leksaker, fjärrkontroller och brandvarnare.

Tillbaka till Batterifakta
Endast 65 procent återvinns

Fakta #8

Endast 65 procent återvinns

Varje år återvinns cirka 65 procent av de 90 miljoner alkaliska batterier som förbrukas i Sverige.

Endast 65 procent återvinns

Fakta #8

Endast 65 procent återvinns

Varje år återvinns cirka 65 procent av de 90 miljoner alkaliska batterier som förbrukas i Sverige.

Frågan är vad som händer med resten? Målet från Naturvårdsverket är att insamlingen ska öka till 75 procent till år 2016. Alkaliska batterier innehåller inte längre några skadliga miljögifter men bör ändå återvinnas eftersom de olika delarna i batteriet kan användas igen. Stålkapseln runt batteriet kan användas när man bygger stora båtar och zink från batterier kan till exempel bli till rostskydd för bilar.

Tillbaka till Batterifakta
De flesta batterier går att återvinna

Fakta #9

De flesta batterier går att återvinna

Batterier kan innehålla miljöfarliga ämnen som påverkar miljön negativt.

De flesta batterier går att återvinna

Fakta #9

De flesta batterier går att återvinna

Batterier kan innehålla miljöfarliga ämnen som påverkar miljön negativt.

Därför är det viktigt att alla batterier samlas in – de flesta batterier går att återvinna. De olika materialen i ett batteri separeras och återvinns så långt det är möjligt. Hur mycket som kan återvinnas beror på vilken typ av batteri det är.

Tillbaka till Batterifakta
Rätt batteri på rätt plats

Fakta #10

Rätt batteri på rätt plats

Små lösa batterier ska återvinnas i den röda batteriholken.

Rätt batteri på rätt plats

Fakta #10

Rätt batteri på rätt plats

Små lösa batterier ska återvinnas i den röda batteriholken.

Den hittar du oftast i anslutning till en återvinningsstation. På miljöstationer lämnar du in farligt avfall, såsom större batterier som väger över tre kilo. På återvinningscentralen kan du lämna in inbyggda batterier, eller produkter med inbyggda batterier.  Alla batterier ska vara märkta med en överkorsad soptunna för att förhindra att batterier slängs bland övriga sopor. Läs mer om batteriåtervinning.

Tillbaka till Batterifakta
Producenternas ansvar

Fakta #11

Producenternas ansvar

Det är batteriproducenternas ansvar att se till att alla batterier som säljs samlas in och återvinns.

Producenternas ansvar

Fakta #11

Producenternas ansvar

Det är batteriproducenternas ansvar att se till att alla batterier som säljs samlas in och återvinns.

Det betyder att tillverkare och importörer av batterier ansvarar för att det finns system för att samla in batterier i varje kommun. Vi svenskar är bland de bästa i världen på att lämna in använda batterier till återvinning. Cirka 65 procent av alla mindre batterier samlas in. Målet är att insamlingen ska öka till 75 procent till år 2016.

Tillbaka till Batterifakta
Full koll på batterier?

Fakta #12

Full koll på batterier?

Har du full koll på batterier nu?

Full koll på batterier?

Fakta #12

Full koll på batterier?

Har du full koll på batterier nu?

Vill du ha en snabbrepetition om allt från batteriets historia till fördelarna med laddningsbara batterier? Titta på kort film om batteriet här.

Tillbaka till Batterifakta

Skapa konto / Logga in

Skapa nytt konto?